Niniejsza Polityka Ochrony wyjaśnia zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych o Tobie w związku z korzystaniem z usług IPTVV. Przeglądając jakąkolwiek zawartość lub w większości korzystając z usług IPTVV, niezależnie od tego, czy jesteś subskrybentem, czy innymi zarejestrowanymi klientami, czy też gościem, który nie subskrybował ani nie zapisał się do usług IPTVV, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych o sobie jak wyjaśniono w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie danych o Tobie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, nie możesz korzystać z usług IPTVV.

Jak wykorzystujemy Twoje dane?
Możemy wykorzystywać Dane nieosobowe do celów administrowania systemem, pomocy w diagnozowaniu problemów, monitorowaniu wydajności systemu oraz gromadzeniu szerokich danych statystycznych o klientach IPTVV

Usuń lub zmień swoje dane osobowe
Na żądanie klienta umożliwimy mu przegląd lub poprawienie poszczególnych danych przesłanych na nasze serwery. Ponadto na żądanie możemy usunąć dane osobowe z bazy danych, w której takie dane są przechowywane; jednak całkowite usunięcie wpisu użytkownika może być niemożliwe bez przechowywania kilku dodatkowych informacji.

Środki bezpieczeństwa
Stosujemy kombinację środków fizycznych, specjalistycznych i administracyjnych, aby chronić dane w IPTVV przed nieautoryzowanym użyciem i modyfikacją. Używamy również środków, takich jak szyfrowanie i haszowanie, aby pomóc zabezpieczyć poufne informacje podczas transmisji.

Wiadomości e-mail z powiadomieniem do klientów
Jeśli subskrybujesz usługę, możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do wysyłania wiadomości e-mail dotyczących rejestracji, w tym wiadomości e-mail z potwierdzeniem, aby potwierdzić dokładność wszelkich podanych przez Ciebie danych. Możemy również wysyłać Ci wiadomości e-mail, aby potwierdzić Twoją tożsamość lub poinformować Cię, jeśli uważamy, że korzystanie z naszych usług narusza jakąkolwiek obowiązującą umowę o korzystaniu z usług IPTVV.

Oferty promocyjne
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci promocyjnych wiadomości e-mail oraz ofert promocyjnych lub wydarzeń związanych z naszą usługą.

Udostępnianie danych do osób trzecich
Nie oferujemy, handlu lub dzierżawy indywidualne dane zgromadzone przez właściwości IPTVV osobom trzecim.

Gromadzone przez
nas dane Informacje, które nam przekazujesz, są dla nas poufne. Na przykład: kiedy zarejestrujesz się w celu korzystania z usług IPTVV, możemy zgromadzić Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, płeć i inne informacje. Ponadto możemy gromadzić dane, które nam przekazujesz, odpowiadając na ankiety, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta lub w inny sposób, biorąc udział w oferowanych przez nas promocjach.

Zmiany
niniejszych Warunków Możemy wymagać regularnego wprowadzania ulepszeń do niniejszych Warunków z dowolnego powodu. Na przykład wdrażanie nowych innowacji i formularzy, aby lepiej chronić Ciebie i Twoje korzystanie z usług IPTVV. Powinieneś regularnie sprawdzać niniejsze Warunki.